Jeg faller. Helt ned.

Satan loves me

~ 16 ~ Poland ~